Hem


Prova på söndagen d. 25 feb kl 15-17. Välkomna! ...

View on Facebook

Alla medlemmar i Malmö klätterklubb kallas härmed till vårt årsmöte.

För rösträtt på årsmöte skall medlemsavgift vara betald senast 17e Mars.

Medlem som har förslag till ärenden att behandla skall lämna dessa till styrelsen (mail till kontakt@climbing.nu) senast 13/3-2018 (men gärna redan till den 24/2, dvs så vi har frågor till nästa styrelsemöte)

Man behöver inte föranmäla men för att veta ung. mängd fika att köpa så klicka gärna i att ni kommer på detta eventet.

Klubben bjuder på fika!

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1) Fastställande av röstlängd för mötet.
2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3) Fastställande av föredragningslista.
4) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5) Val av 2 justeringsmän och en rösträknare.
6) Styrelsens
a) verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret
7) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9) Fastställande av medlemsavgifter.
10) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11) Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av två år (kassören sitter ett år till)
b) 5 ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
c) minst 2 suppleanter för en tid av ett år
d) 1 revisor för en tid av ett år
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
12) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner:
Förslag från styrelsen (kan kompletteras):
* Årets medlem
* Fastställande av klubbens prioriterade arbete baserat på värdegrundsarbetet
* Fastställande av nya medlems och träningsavgifter
*Rapportering om byggprojekt och kommande planering
13) Övriga frågor
...

Årsmöte

mars 18, 2018, 5:00e m - mars 18, 2018, 8:00e m

Alla medlemmar i Malmö klätterklubb kallas härmed till vårt årsmöte. För rösträtt på årsmöte skall medlemsavgift vara betald senast 17e Mars. Medlem som har förslag till ärenden att behandla skall lämna dessa till styrelsen (mail till kontakt@climbing.nu) senast 13/3-2018 (men gärna redan till den 24/2, dvs så vi har frågor till nästa styrelsemöte) Man behöver inte föranmäla men för att veta ung. mängd fika att köpa så klicka gärna i att ni kommer på detta eventet. Klubben bjuder på fika! Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 1) Fastställande av röstlängd för mötet. 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3) Fastställande av föredragningslista. 4) Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5) Val av 2 justeringsmän och en rösträknare. 6) Styrelsens a) verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret b) Förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret 7) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret. 8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9) Fastställande av medlemsavgifter. 10) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret. 11) Val av: a) föreningens ordförande för en tid av två år (kassören sitter ett år till) b) 5 ledamöter i styrelsen för en tid av ett år c) minst 2 suppleanter för en tid av ett år d) 1 revisor för en tid av ett år e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 12) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner: Förslag från styrelsen (kan kompletteras): * Årets medlem * Fastställande av klubbens prioriterade arbete baserat på värdegrundsarbetet * Fastställande av nya medlems och träningsavgifter *Rapportering om byggprojekt och kommande planering 13) Övriga frågor

View on Facebook

Bästa klättrare,

Kom ihåg att betala tränings- eller dagsavgift när du tränar på klubben!

Styrelsen har den senaste tiden gjorts medvetna om att några tidigare medlemmar ofta besöker Malmö Klätterklubb utanför ordinarie öppettider och utan att betala för sig.

Klätterväggen är till för att klättras på men vi vill påminna om att vi är en ideell förening. Alla pengar som kommer in går till verksamhet och material. Ingen vinst tas ut.

Våra eldsjälar lägger ner mängder av tid och energi för att föra klubben framåt. De bygger nya utmanande leder, anordnar aktiviteter, håller reda på klättrare och utrustning, osv. För de flesta låter detta självklart men för att våra eldsjälar ska kunna åstadkomma något med allt sitt engagemang krävs det att det finns pengar till nya grepp, nya rep, arrangemang, osv. Dessa pengar kommer från tränings- och dagsavgifter.

Vår träningsavgift är låg för att så många som möjligt ska ha möjlighet att ta del av allt det roliga som klättring erbjuder. Vi vill fortsätta ha det så men det förutsätter att alla som tar del av det vi erbjuder uppfyller sin del och betalar medlemsavgiften. För dem som gör rätt för sig känns det inte heller rättvist om andra åker snålskjuts.
...

View on Facebook