Styrelsen & övriga roller


Styrelsen

Vi ber er ödmjukast att inte ringa ang generella frågor om klubben. Skicka istället mail till vår kontaktmail kontakt@climbing.nu. Hur mycket vi än tycker om att prata så kan vi inte svara på alla era frågor.

Vid årmötet väljs en styrelse som sitter ett år i taget.
Sittande styrelse:

Lars Bjurén, Ordförande 0706-387552

Ralph Strandvoll, Kassör, Östra Kristinelundsvägen 25b, 217 48 Malmö

Olle Eriksson, Sekreterare

Emil Rylander, Ledamot
Magnus Cederberg, Ledamot
Antoaneta Dimova, Ledamot
Benjamin Palm, Ledamot
Andréas Ekström, Suppleant
Katarina Ekholm, Suppleant

Valberedningen:
Corazon Ottvall Eriksson
Henrik Vingren


Roller inom klubben
Det finns många personer inom klubben som har olika roller utanför styrelsen. Här kommer en lista med namn om vem som gör vad.

Allmän kontaktperson:
Mikael Isgren – kontakt@climbing.nu

Jippo:
Jesper Olsson – jippoansvarig@climbing.nu

Kursansvarig:
Tomi Biloglav – kursansvarig@climbing.nu

Säkerhet fast utrustning:
Magnus Cederberg

Säkerhet selar och rep:
Ralph Strandvoll

Juniorklättring:
Per Holgersson

Väggansvariga:
Corazon Ottvall Eriksson – vaggansvarig@climbing.nu

Prova-på klättring:
Henrik El-Ali – provapa@climbing.nu

Medlemsansvarig:
Lars Bjurén – medlem@climbing.nu

Hemsidan:
Lars Bjurén, Magnus Cederberg