Kallelse Årsmöte 2015

Alla medlemmar i Malmö klätterklubb kallas härmed till vårt årsmöte.

För rösträtt på årsmöte skall medlemsavgift för 2015 vara betald senast 13e Mars.
Medlem som har förslag till ärenden att behandla skall lämna dessa till styrelsen (mail till kontakt@climbing.nu) senast 20/2-2015

Tid: Söndag den 15e mars kl 1700
Plats: Sal 4, Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10B Malmö.

Klubben bjuder på fika!

Föredragningslista finns anslagen på klubben.

Välkomna!