Styrelsen & övriga roller


Styrelsen

Vi ber er ödmjukast att inte ringa ang generella frågor om klubben. Skicka istället mail till vår kontaktmail kontakt@climbing.nu. Hur mycket vi än tycker om att prata så kan vi inte svara på alla era frågor.

Vid årmötet väljs en styrelse som sitter ett år i taget.
Sittande styrelse:

Lars Bjurén, Ordförande 0706-387552

Ralph Strandvoll, Kassör, Östra Kristinelundsvägen 25b, 217 48 Malmö

Olle Eriksson, Sekreterare

Emil Rylander, Ledamot
Magnus Cederberg, Ledamot
Antoaneta Dimova, Ledamot
Fanny L, Ledamot
Souroush H, Suppleant
Napoleon W, Suppleant

Valberedningen:
Katarina Berg
Henrik Berg


Roller inom klubben
Det finns många personer inom klubben som har olika roller utanför styrelsen. Här kommer en lista med namn om vem som gör vad.

Allmän kontaktperson:
Mikael Isgren – kontakt@climbing.nu

Jippo:
Jesper Olsson – jippoansvarig@climbing.nu

Kursansvarig:
Corazon Ottvall Eriksson – kursansvarig@climbing.nu

Säkerhet fast utrustning:
Magnus Cederberg

Säkerhet:
Corazon Ottvall, Emil Emil Rylander, Filip

Juniorklättring:
Per Holgersson

Väggansvariga:
Corazon Ottvall Eriksson – vaggansvarig@climbing.nu

Prova-på klättring:
Henrik El-Ali – provapa@climbing.nu

Medlemsansvarig:
Lars Bjurén – medlem@climbing.nu

Hemsidan:
Lars Bjurén, Magnus Cederberg

Accessfrågor:
Klätteraccess syd, Ygge Peterson – access.syd@klatterforbundet.se