Hallregler


Regler för säker verksamhet inom Malmö Klätterklubb

I vår lokal är det väggansvarig eller aktivitetsansvarig som kontrollerar att pågående verksamhet och deltagare följer givna regler.

 

– Alla som deltar i Malmö Klätterklubbs verksamhet eller vistas i vår lokal är skyldig att följa dessa regler och anvisningar från ansvariga personer på Malmö Klätterklubb och Malmö Stad.

 

– Alla som vistas i klubbens lokal skall uppträda så att risker minimeras (ex inte störa klättrare eller säkringspersoner, inte gå mellan säkringsperson och vägg, inte vistas/gå under klättrare, inte lägga utrustning under klätterområden)

 

– Vid all repklättring skall säkringsperson inneha Grönt eller Rött kort utgivet enligt riktlinjer från SKF och följa de metoder och anvisningar som krävs för att erhålla respektive kort.

 

-Vid boulder på repvägg får ej klättras högre än ansiktet upp till första karbinen, för barn upp till 12 år gäller ansiktet max upp till 1a skivskarv.

– All utbildning av säkringsperson får endast göras av SKF licencierade instruktörer enligt SKF regler.

 

– Enbart utrustning som är certifierad för säkring av klättrare och som uppfyller tillverkarens regler för ålder och slitage får användas. Firningsåtta eller HMS-knut är inte tillåtet.

 

– Alla i lokalen med tillräcklig kännedom om klubbens regler uppmanas att vid misstänkta avvikelser från ovanstående regler agera för att minska risken för fel eller olyckor, i första hand skall avvikelsen meddelas till ansvarig person, om detta inte är möjligt så kan avvikelsen åtgärdas på egen hand.

 

– Verksamhet är endast tillåten i vår lokal då ansvarig finns på plats, den medlem som är tilldelad nyckel och öppnar lokalen och släpper in andra klättrare blir automatiskt ansvarig för verksamheten. Denne skall agera som väggansvarig fram tills ansvaret lämnas över till annan person med nyckel. När siste ansvarig skall lämna lokalen återlämnas allt material till boden som låses och därmed avslutas verksamheten.

 

För mer information och bakgrund om risker och säkerhet vid Malmö Klätterklubb se vår hemsida: malmöklätterklubb.se/sakerhet/sakerhetsinformation