Vid olycka


Vid olyckor gäller för Malmö Klätterklubb tillämpliga delar av SKF krisplan!
Det är alltid väggansvarig eller aktivitetsansvarig på plats som är krisansvarig.
Vid allvarliga händelser kontaktas ordförande i första hand alternativt någon annan styrelseledamot.

I boden finns en mindre mängd sjukvårdsmaterial för enklare skador.

Viktiga nr SOS 112
Sjukvårdsrådgivning 1177
Akutsjukvård, SUS Malmö, Ruth Lundskogs Gata 5 +46 40-331000 (vxl)
Vårdcentral Eden, Öppet Må-To 7-20, fre 7-17 +46 40-6239100
Polisen 11414 (+46 77 11414 00)
Vaktmästare Malmö Stad +46 708 109 281

Frågor som det är bra att vara beredd att svara på vid samtal till SOS:
VAD har hänt?
HUR många är inblandade
VILKA åtgärder har vidtagits?
VAR har det hänt?
Adress till klätterklubben: Kombihallen Stadionområdet, Eric Perssons Väg, Malmö
Vid ambulanstransport behöver någon möta ambulansen och visa vägen!